ADVISEREN

kruisje
Adviseren over bestaande panden of locaties, concepten financieel doorrekenen. Wat zijn de onderhoudskosten tijdens de exploitatie, strategische afwegingen maken, gaan we een pand verkopen, renoveren of transformeren. Al deze aspecten komen samen in de discipline:
Asset management.

Nulmeting bestaande objecten

Vanuit een nulmeting wordt de bouwkundige staat vertaald in een rapportage en voorzien van een onderhoudsbegroting. Dit gegeven biedt inzicht in de exploitatielasten voor de komende perioden.

Scenariostudie

Naast de bouwkundige staat wordt gekeken naar de gebruikskwaliteit van het vastgoed, de structuur, de marktwaarde en de eventuele transformatie mogelijkheden.
Aan de hand van diversen scenario’s worden de mogelijkheden onderzocht en in kaart gebracht, waarna deze financieel worden onderbouwd.

adviseren