ONTWIKKELEN

kruisje
HAB ontwikkelt projecten, op eigen initiatief of in opdracht van derden.

HAB is een aan Hooyschuur architecten gelieerde onderneming en richt zich met name op de herontwikkeling van binnenstedelijke projecten en de conceptvorming voor de hergebruik van bestaand vastgoed. Door onze integrale aanpak en onze achtergrond ontstaat de optimale mix tussen budget, kwaliteit,  architectuur en duurzaamheid.

Daarbij is duurzaamheid meer dan alleen het energieverbruik. Volgens HAB gaat duurzaamheid ook over flexibiliteit, een goede structuur, hergebruikmogelijkheden in de toekomst en de belevingswaarde. Vinden we dit gebouw over 20 jaar ook nog een goed gebouw?

Wij vervullen tijdens het proces van ontwikkelen vooral de rol van regisseur, het bij elkaar brengen van kennis en middelen en waarbij wij vooral in termen van eindproduct/eindgebruiker denken en niet alleen in het leveren van een dienst. Het rond maken van de cirkel.

ontwikkeling