WIE ZIJN WIJ

wij-zijnkruisje
HAB is een aan Hooyschuur architecten gelieerde onderneming en begeeft zich met haar activiteiten op de raakvlakken van gebouw, architectuur, ontwikkelen, adviseren en asset management.

Vanwege onze ruime ervaring zijn wij een goede gesprekspartner, daar waar het gaat om uw vastgoedvraagstukken. Onderscheidend zijn wij in ons vermogen om de essentie van een locatie te beschouwen en dit te vertalen naar programma en financiën.

Ontwikkelen

Wij ontwikkelen op eigen initiatief of in opdracht van derden.
De potentie kunnen inzien van een locatie of een gebouw is onze kracht. Of het nu gaat om het hergebruik van een object of de invulling, herontwikkeling van een locatie.

Design en Build

De markt is op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken. Met onze “kaarten op tafel methode” ontstaat een gezonde mix tussen transparantie, kwaliteit en scherpte. Terug naar “het oude bouwmeesterschap”, waarbij disciplines parallel worden aangestuurd. Geen opeenstapeling van kostenfactoren en overbodige processtappen. Met als resultaat een efficiënt proces en het ontzorgen van onze opdrachtgever.

Adviseren

Adviseren over bestaande panden of locaties, concepten financieel doorrekenen. Wat zijn de onderhoudskosten tijdens de exploitatie. Gaan we een pand verkopen, renoveren of transformeren. Al deze aspecten komen samen in de discipline: Asset management.

wie-zijn-wij